Geen opzegtermijn in je tijdelijk contract? Lees hier 3 oplossingen

Je staat op het punt om je baan op te zeggen en pakt je contract erbij om te bekijken wat de opzegtermijn is. Je ziet helemaal geen bepaling staan over de opzegtermijn en begint te twijfelen of je wel eerder weg kan bij deze werkgever? In dit artikel leg ik uit wat de regels zijn bij het opzeggen van een contract voor bepaalde tijd en geef ik je 3 opties om toch eerder uit dienst te kunnen gaan. 

Een contract voor bepaalde tijd is nooit tussentijds opzegbaar, tenzij …

Als je een tijdelijk contract hebt met een specifieke einddatum is de hoofdregel dat het contract niet tussentijds opzegbaar is. Een contract voor bepaalde tijd is alleen tussentijds opzegbaar als in het contract een bepaling staat opgenomen dat het contract tussentijds beëindigd kan worden. Als er geen tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen in je contract, controleer dan ook altijd de toepasselijke CAO. Deze kan ook bepalingen bevatten waarin tussentijdse opzegging van een contract voor bepaalde tijd verplicht is gesteld. Heb je hierover twijfels? Neem dan vrijblijvend contact met mij op, ik help je graag verder. 

Je werkgever kan een boete vorderen als je toch opzegt

Volgens de wet mag je werkgever een boete van jou vorderen als je de arbeidsovereenkomst opzegt zonder tussentijdse opzegmogelijkheid. De hoogte van de boete is het salaris wat je vanaf het moment van opzegging tot de einddatum in jouw contract zou verdienen. Afhankelijk van de duur van je contract en het moment waarop je opzegt kan dit behoorlijk oplopen! Zorg er dus voor dat je niet mondeling of schriftelijk opzegt. 

3 mogelijkheden om toch eerder uit dienst te kunnen gaan

Om toch eerder dan de einddatum van je contract uit dienst te kunnen gaan zijn er 3 mogelijkheden. Voor al deze 3 opties geldt wel dat het heel belangrijk is om deze schriftelijk vast te leggen. Leg je de afspraken niet goed schriftelijk vast? Dan loop je het risico dat je werkgever alsnog de boete aan je oplegt. In alle gevallen is het belangrijk dat je met je werkgever in gesprek gaat. Lees in daarom ook hier het artikel dat ik voor je heb geschreven over hoe je het beste een gesprek met je werkgever kan aangaan.  

1. Schriftelijke toestemming werkgever

Je kan je werkgever vragen om toestemming te geven om eerder uit dienst te kunnen gaan. Het is belangrijk dat er dan een korte schriftelijke verklaring wordt opgesteld waaruit duidelijk blijkt dat je werkgever toestemming verleent om in afwijking van de arbeidsovereenkomst per een bepaalde datum uit dienst te gaan. De verklaring moet dan door jou en je werkgever ondertekend worden. Houdt er wel rekening mee dat als je voor deze optie kiest géén recht hebt op een WW-uitkering. Ik adviseer je alleen voor deze optie te kiezen als je zekerheid hebt op een nieuwe baan.

2. Met een vaststellingsovereenkomst + addendum

Als je nog geen nieuwe baan in het vooruitzicht hebt, maar je wil toch graag eerder dan de einddatum weg bij deze werkgever dan is dat mogelijk met een vaststellingsovereenkomst. Met een vaststellingsovereenkomst maak je afspraken over de beëindiging van je dienstverband. Als je voor deze optie kiest is het wel belangrijk dat er naast de vaststellingsovereenkomst een addendum wordt opgesteld waarbij er alsnog een tussentijds opzegbeding overeengekomen wordt. Doe je dat niet dan heb je geen recht op een WW-uitkering omdat het contract niet tussentijds beëindigd had mogen worden. Staat je werkgever er voor open om het dienstverband eerder te beëindigen met een vaststellingsovereenkomst? Schakel in dit geval altijd mijn hulp in om je te begeleiden in dit proces.

3. Nieuwe werkgever betaalt boete 

Wil je werkgever niet meewerken aan een van bovenstaande mogelijkheden om je contract eerder te beëindigen? Dan is er nog een laatste mogelijkheid om je contract zonder financiële gevolgen eerder dan de einddatum te beëindigen als je al een nieuwe werkgever op het oog hebt. Je kunt met je nieuwe werkgever bespreken dat je een contract voor bepaalde tijd hebt getekend wat niet tussentijds opzegbaar is. Je kan je nieuwe werkgever vragen om aansprakelijkheid voor de boete op zich te nemen voor het geval dat de werkgever de boete van jou vordert als je opzegt. Leg dit dan altijd goed schriftelijk vast zodat je achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan. 

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op om je situatie te bespreken, ik help je graag verder!

Heb je hulp nodig bij ontslag? Laten we eens vrijblijvend kennismaken.

Ik help je graag verder, zodat je krijgt waar je recht op hebt. Je wil uiteindelijk niets liever dan met een gerust hart een handtekening kunnen zetten in de wetenschap dat alles goed geregeld is en jij er de beste deal voor jezelf hebt uitgehaald!

Juridisch advies ontslag