Privacyverklaring

Als je op mijn website actief bent, contact met mij opneemt of doordat je gebruik maakt van mijn juridische diensten deel je persoonsgegevens met mij. Ik vind jouw privacy ontzettend belangrijk.  Jouw gegevens worden op een veilige manier gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze verklaring leg ik uit welke gegevens van jou worden verzameld en wat de reden daarvan is. Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je een mail sturen naar anica@ontslagvaardig.nl.

 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee jij geïdentificeerd kan worden. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je naam, contact- en adresgegevens.

Wanneer verwerk ik jouw persoonsgegevens?

In onderstaand overzicht staan de gegevens die worden verwerkt, waarom die gegevens verwerkt worden, op basis van welke juridische grondslag deze gegevens verwerkt worden en hoe lang deze gegevens bewaard worden.

 1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt

Om je verder te kunnen helpen in de situatie op jouw werk kan je mij bellen, mailen, Whatsappen, het contactformulier op de website invullen of een afspraak inplannen met het afspraaksysteem Calendly. Daarbij worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • Jouw bericht

Verwerking van bovenstaande gegevens is noodzakelijk om van jou verder te helpen en een tevreden klant te kunnen maken. Deze gegevens worden tot 1 jaar na het einde van onze overeenkomst bewaard.

 1. Om een overeenkomst met je te kunnen sluiten en uit te voeren

Om een overeenkomst met jou te sluiten en uit te kunnen voeren en na afronding een evaluatieformulier toe te kunnen sturen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Overige door jou aangeleverde (persoons-)gegevens

Daarnaast kunnen de volgende persoonsgegevens van de wederpartij worden verwerkt:

 • bedrijfsnaam (gemachtigde van) wederpartij
 • Voor- en achternaam (gemachtigde van) wederpartij
 • Adres (gemachtigde van) wederpartij
 • e-mailadres (gemachtigde van) wederpartij
 • Telefoonnummer (gemachtigde van) wederpartij

Verwerking van bovenstaande gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Er is dus een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken. De gegevens worden bewaard tot 3 jaar na het einde van onze overeenkomst.

 1. Om offertes op te stellen en facturen naar je te versturen

Om een offerte te kunnen versturen en factureren te verwerken worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Klantnummer
 • Factuurnummer

Als de facturatie van de geleverde diensten aan jouw werkgever is gericht worden daarnaast de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Bedrijfsnaam
 • KVK-nummer
 • BTW-ID nummer

Zonder bovenstaande gegevens kan ik jouw offerte en facturatie niet verwerken. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke bewaarplicht van de Belastingdienst worden deze gegevens 7 jaar bewaard. Deze gegevens worden na de periode van 7 jaar geanonimiseerd.

 1. Om jouw review op mijn website en/of sociale media te kunnen delen

Om het plaatsen van reviews over mijn juridische dienstverlening mogelijk te maken worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Voornaam
 • Functie / beroep
 • Inhoud van jouw review

Een review wordt alleen met jouw toestemming gepubliceerd op mijn website en/of social mediakanaal. Reviews kunnen op mijn website of sociale media geplaatst worden uit commercieel oogpunt. Als jij een verzoek tot verwijdering doet wordt jouw review verwijderd.

Verwerking van gegevens om de website te optimaliseren

Om deze website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein databestand dat bij jouw eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen. Cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website.

Om deze website te optimaliseren wordt daarnaast gebruik gemaakt van Google Analytics en Google Search Console. Om de functionaliteit van de website te kunnen verbeteren worden statistische analyses van bezoek- en kikgedrag van websitebezoekers. Door middel van tracking cookies kan ik jou op maat gemaakte content en advertenties aanbieden. Een eventuele toestemming om cookies te kunnen plaatsen vraag ik je altijd tijdens het eerste bezoek aan mijn website. Door de browserinstellingen aan te passen kan je het gebruik van cookies weigeren.

Welke rechten jij hebt met betrekking tot deze gegevens

 • Inzage: je kan altijd een verzoek bij ons doen om jouw gegevens in te zien.
 • Wijziging: Als persoonsgegevens wil laten aanvullen, aanpassen, verbeteren, afschermen of verwijderen kan je daarvoor een verzoek indienen.
 • Bezwaar: je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens.
 • Intrekking: Je hebt het recht om de toestemming die je hebt gegeven om jouw gegevens te verwerken in te trekken. Houdt er dan wel rekening mee dat dit gevolgen kan hebben voor (de uitvoering van) de dienstverlening.
 • Gegevensoverdracht: Je hebt het recht om jouw gegevens bij een andere aanbieder onder te brengen.

Om gebruik te kunnen maken van bovenstaande rechten kan je een mail sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs, aan anica@ontslagvaardig.nl. Maak in de kopie van jouw identiteitsbewijs jouw pasfoto, paspoortnummer een BSN-nummer onleesbaar. Jouw verzoek wordt dan zo snel mogelijk beoordeeld.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Jouw gegevens worden niet gedeeld met externe partijen, tenzij dat nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting is vereist. Jouw gegevens kunnen voor de uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, externe partijen die zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en externe adviseurs of specialisten. Met verwerkers wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig gebruik en verlies. Jouw gegevens worden nooit doorverkocht aan derden.

Slotbepaling

Het is aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat er wijzigingen aangebracht kunnen worden als dat op basis van wet- of regelgeving noodzakelijk is of ten gevolge van wijzigingen binnen de organisatie. Bij eventuele vragen over de manier waarop jouw persoonsgegevens verwerkt worden of klachten over de manier waarop er met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan kan je een e-mail sturen aan anica@ontslagvaardig.nl. Daarnaast kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Website: www.ontslagvaardig.nl

KvK-nummer:

Mobiel: 0653850218

Mail: anica@ontslagvaardig.nl

Adres: Laaghamlaan 20, 4822 WR Breda