Transitievergoeding ontslag

Transitievergoeding: Wat is het en waar heb je recht op?

Als je als werknemer ontslagen wordt, is het belangrijk om te weten of je recht hebt op een transitievergoeding. Deze vergoeding is bedoeld als financiële compensatie voor het verlies van je baan en kan helpen bij de overgang naar een nieuwe werkgever of een andere vorm van inkomsten. In dit leg ik je uit wat een transitievergoeding precies inhoudt, wanneer je er recht op hebt, wat de hoogte ervan is en wat je kunt doen als de vergoeding niet wordt betaald. Daarnaast geef ik je nog een praktische tip waar je direct mee aan de slag kunt.

1. Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een financiële vergoeding die je als werknemer ontvangt bij ontslag. Het is bedoeld om de overgang naar ander werk te vergemakkelijken en financiële zekerheid te bieden tijdens deze periode van verandering. De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van verschillende factoren, waaronder het aantal dienstjaren en het salaris.

2. Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?

Je hebt in principe recht op een transitievergoeding als je arbeidsovereenkomst op initiatief van je werkgever wordt beëindigd. Krijg je als werknemer bijvoorbeeld ontslag in de proeftijd of wordt het contract voor bepaalde tijd niet verlengd, dan moet de werkgever dus een transitievergoeding betalen. Ook als de werkgever de arbeidsovereenkomst laat beëindigen via de kantonrechter of een procedure bij het UWV is de werkgever verplicht om een transitievergoeding te betalen.

3. Heb ik recht op een transitievergoeding als mijn contract met wederzijds goedvinden wordt beëindigd?

De werkgever is niet verplicht om een transitievergoeding te betalen als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd door een vaststellingsovereenkomst. Met een vaststellingsovereenkomst stem je als werknemer namelijk zelf in met het ontslag, daarom bestaat er geen wettelijke verplichting tot het betalen van de transitievergoeding. In de meeste gevallen is de werkgever wel bereid om (ten minste) de transitievergoeding te betalen, zeker in het geval dat de werkgever geen goede reden heeft om jou te ontslaan! Schakel daarom altijd hulp in van een gespecialiseerd ontslagrecht jurist om je daarover te laten adviseren.

4. Wat is de hoogte van de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend aan de hand van een formule die gebaseerd is op het aantal dienstjaren en je bruto maandsalaris. Als werknemer heb je recht op 1/3e van het bruto maandsalaris per gewerkt jaar of een evenredig deel daarvan als je geen volledig jaar hebt gewerkt. De transitievergoeding is gemaximeerd op 89.000 euro bruto (per 1 januari 2023). Voor de berekening van de transitievergoeding moeten de volgende looncomponenten mee worden genomen:

 • Brutoloon
 • Vakantietoeslag
 • Het gemiddelde van vaste toeslagen zoals ORT of ploegentoeslag
 • Eindejaarsuitkering
 • 13e maand
 • Het gemiddelde van de vaste bonus en/of variabele bonus van de afgelopen 3 jaar
 • Eventueel nog andere onderdelen, maar dat is afhankelijk van jouw arbeidsvoorwaarden

5. Wanneer heb ik geen recht op een transitievergoeding?

Er zijn enkele situaties waarin je geen aanspraak kunt maken op de transitievergoeding, namelijk:

 • Als jij je verwijtbaar of nalatig hebt gedragen. Denk hier bijvoorbeeld aan diefstal, fraude of ontslag op staande voet.
 • Als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt;
 • Als je nog geen 18 jaar bent en minder dan 12 uur per week werkte;
 • Je werkgever failliet is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd;
 • Je werkgever een contractverlenging heeft aangeboden, maar deze contractverlenging heb jij niet geaccepteerd;
 • Als jouw contract met wederzijds goedvinden is beëindigd (ook wel vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst genoemd). Het is in de meeste gevallen echter wel gebruikelijk dat er een vergoeding wordt betaald. Schakel daarom altijd hulp in van een gespecialiseerd ontslagrecht jurist.

6. Wat moet je doen als de transitievergoeding niet betaald wordt?

De werkgever is verplicht om de transitievergoeding binnen één maand na uitdiensttreding uit te betalen. Binnen een maand nadat je uit dienst bent stelt je werkgever een eindafrekening op waarbij het nog openstaande verlofsaldo, de vakantietoeslag, de transitievergoeding en eventuele andere betalingen worden uitbetaald. Als de werkgever dat niet doet en je wil de transitievergoeding wel ontvangen, houdt er dan rekening mee dat de transitievergoeding binnen 3 maanden na uitdiensttreding betaald moet zijn. Betaalt je werkgever niet binnen deze termijn, dan kan je geen transitievergoeding meer vorderen.

7. Praktische tip: hoe je jouw transitievergoeding kunt veiligstellen na contractbeëindiging

Nadat je werkgever jou schriftelijk heeft laten weten dat je contract niet wordt verlengd, is het raadzaam om je werkgever een mail te sturen. Stuur je werkgever een vriendelijke mail waarin je bedankt voor de samenwerking en geef daarnaast aan dat je graag de eindafrekening met uitbetaling van je verlofsaldo, vakantiedagen en de transitievergoeding binnen 30 dagen na het einde van jouw contract tegemoetziet. Op die manier laat je jouw werkgever alvast weten dat je weet dat je recht hebt op uitbetaling van de transitievergoeding. Mijn ervaring is namelijk dat veel werkgevers niet uit eigen beweging de transitievergoeding betalen, als je daar niet zelf om vraagt. Door je werkgever een mail te sturen vergroot je daarmee de kans dat jouw werkgever de transitievergoeding op tijd betaalt en voorkom je een vervelende discussie achteraf.

Heb je nog vragen of behoefte aan advies? Neem dan vrijblijvend contact met mij op!

Heb je hulp nodig bij ontslag? Laten we eens vrijblijvend kennismaken.

Ik help je graag verder, zodat je krijgt waar je recht op hebt. Je wil uiteindelijk niets liever dan met een gerust hart een handtekening kunnen zetten in de wetenschap dat alles goed geregeld is en jij er de beste deal voor jezelf hebt uitgehaald!

Juridisch advies ontslag