Verbetertraject weigeren? Let hierop!

Je vraagt jezelf af of je een verbetertraject zomaar kan weigeren. Je hebt een slechte beoordeling gehad en je werkgever wil dat je een verbetertraject ingaat. In dit artikel geef ik antwoord op de vraag of het wel of niet verstandig is om een verbetertraject te weigeren en geef ik je een aantal tips waar je op moet letten.

Verbetertraject weigeren is niet verstandig 

Het is niet aan te raden om een verbetertraject direct te weigeren. Als je niet meewerkt aan een verbetertraject kan je arbeidsrelatie met je werkgever onder druk komen te staan. Bovendien mag van jou als werknemer verwacht worden dat je meewerkt aan een verbetertraject als het voorgestelde verbetertraject redelijk is. Werk je niet mee aan een verbetertraject dan loop je het risico dat jouw werkgever ontslag aanvraagt bij de rechter. Dan bestaat de kans dat de rechter jouw ontslag terecht vindt. Zeker als blijkt dat de werkgever jou een helpende hand biedt om je functioneren te verbeteren en zelf op geen enkele manier suggesties hebt gedaan om gezamenlijk een uitvoerbaar verbeterplan op te stellen. Je werkgever mag van jou verwachten dat je openstaat voor verbetering. Het is om die reden dan ook niet verstandig om een verbetertraject te weigeren. 

In 4 stappen naar een haalbaar verbeterplan

Je weet nu dat het niet verstandig is om een verbetertraject direct te weigeren. Dit betekent echter niet dat je altijd zomaar moet instemmen met het voorgestelde verbeterplan. Een verbeterplan moet wel realistisch en haalbaar zijn. Je loopt namelijk anders het risico dat je na afloop van het verbeterplan niet aan de verwachtingen van je werkgever voldoet en je werkgever jou alsnog wil ontslaan. Pak deze mogelijkheid dus ook als een kans om invloed uit te oefenen op de inhoud van het verbeterplan. Hiermee laat je je werkgever ook zien dat je het verbetertraject serieus neemt en in staat bent om zelf te reflecteren op jouw functioneren. Op die manier weet jij beter wat je werkgever van jou mag verwachten en vergroot je de kans dat je het verbeterplan met succes zult doorlopen.   

1. Onderteken het verbeter plan niet direct

Ik adviseer je om het verbeterplan niet direct te tekenen voor akkoord. Laat het op je inwerken en denk erover na wat jij inhoudelijk vindt van het opgestelde plan. Vraag je werkgever om bedenktijd en spreek een datum voor een vervolggesprek waarin jullie de details van het verbeterplan verder bespreken. Besef dat dit (nog) geen definitief plan is en dat jij ook invloed hebt op de inhoud van het verbetertraject! Teken het verbeterplan alleen als je daar achter staat, daarmee bedoel ik dat de doelstellingen uit het verbeterplan haalbaar en objectief meetbaar geformuleerd zijn.  

2. Pak je functiebeschrijving erbij

Dit geeft jou veel informatie over wat jouw werkgever van jou wel of niet kan verwachten bij het uitvoeren van je dagelijkse werkzaamheden. Misschien ben jij in de loop van de jaren wel (veel) meer taken gaan uitvoeren die oorspronkelijk niet tot jouw functie behoren. Heb je geen functiebeschrijving? Vraag deze dan op bij je werkgever.

3. Verwachtingen van je werkgever

Het is belangrijk dat jij goed weet wat je werkgever van jou verwacht. Doe daarin geen aannames op basis van wat jij denkt. Heb je vragen of begrijp je iets niet goed vraag je werkgever hier dan naar. Op die manier laat je ook zien dat je het verbetertraject serieus neemt en dat zal je werkgever ook waarderen. 

4. Verbeterplan moet SMART zijn

Als er een verbetertraject wordt gestart wordt er een verbeterplan opgesteld. Een verbeterplan beschrijft concreet en specifiek welke onderdelen van jouw functioneren verbeterd moeten worden. Hieruit worden concrete en specifieke doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen moeten ook SMART zijn geformuleerd. De doelen moeten dus specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden geformuleerd zijn. Hiermee voorkom je dat doelstellingen subjectief geformuleerd worden.

Als een doel namelijk niet objectief geformuleerd wordt bestaat de kans dat je uiteindelijk na afronding van het verbetertraject in een vervelende discussie met je werkgever terechtkomt omdat deze vindt dat je het verbetertraject niet positief hebt afgerond. Als de doelstellingen van het verbeterplan niet SMART geformuleerd zijn adviseer ik je om feedback te geven op het verbeterplan. Je kan daarbij zelf een voorstel doen om de doelen concreter, specifieker en objectiever te formuleren.  

Heb je nog vragen of behoefte aan advies? Neem dan vrijblijvend contact met mij op!

Heb je hulp nodig bij ontslag? Laten we eens vrijblijvend kennismaken.

Ik help je graag verder, zodat je krijgt waar je recht op hebt. Je wil uiteindelijk niets liever dan met een gerust hart een handtekening kunnen zetten in de wetenschap dat alles goed geregeld is en jij er de beste deal voor jezelf hebt uitgehaald!

Juridisch advies ontslag