Concurrentiebeding bij ontslag: hoe kom je er onderuit? Mijn beste tips

Bij je indiensttreding heb je waarschijnlijk een arbeidsovereenkomst ondertekend met daarin een concurrentiebeding. Maar hoe zit het met het concurrentiebeding bij ontslag met wederzijds goedvinden en hoe kom je er onderuit? In dit artikel neem ik je mee waar een concurrentiebeding aan moet voldoen, welke invloed ontslag heeft op een concurrentiebeding en geef ik je mijn allerbeste tips hoe je er onderuit komt.  

De inhoud van een concurrentiebeding

 

Een concurrentiebeding beschermt de werkgever tegen concurrentie. In het concurrentiebeding staat onder andere:

 • Voor welke werkzaamheden het concurrentiebeding geldt;
 • Hoelang het concurrentiebeding duurt (meestal 1 jaar);
 • Voor welke bedrijven of aanverwante bedrijven je niet mag werken;
 • Dat je geen concurrerend bedrijf mag starten;
 • Hoe hoog de boete is bij een overtreding.

Wanneer is een concurrentiebeding geldig?


Een geldig concurrentiebeding moet aan drie voorwaarden voldoen, namelijk:

 1. Het concurrentiebeding moet schriftelijk overeengekomen zijn, meestal in een arbeidsovereenkomst;
 2. Je moet schriftelijk akkoord zijn gegaan met het concurrentiebeding door ondertekening daarvan;
 3. Je moet 18 jaar of ouder zijn op het moment van ondertekening;
 4. Als je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt geldt als extra voorwaarde dat de werkgever in het concurrentiebeding moet motiveren waarom zij een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft om met jou een concurrentiebeding af te spreken.

Als het concurrentiebeding niet aan bovengenoemde eisen voldoet is het niet geldig. Mocht je werkgever bij een ontslag willen vasthouden aan een concurrentiebeding dat niet geldig is kan je daar eenvoudig onderuit door aan te geven dat het concurrentiebeding niet rechtsgeldig overeengekomen is.

Een concurrentiebeding blijft geldig bij ontslag

Veel werknemers denken dat een concurrentiebeding bij een ontslag automatisch komt te vervallen. Maar dat is niet zo. Het is dus belangrijk dat je afspraken maakt over het concurrentiebeding in de vaststellingsovereenkomst. Ik adviseer werknemers altijd om expliciet in de vaststellingsovereenkomst op te laten nemen dat het concurrentiebeding bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst komt te vervallen.

 

Onderhandelen over het concurrentiebeding bij ontslag

Het komt weleens voor dat je werkgever kennelijk veel waarde hecht aan het concurrentiebeding en deze niet (geheel) wil laten vervallen. In dat geval is het belangrijk om eerst te achterhalen wat de beweegredenen zijn van de werkgever om het concurrentiebeding in stand te laten. Een werkgever hecht daar namelijk niet zonder reden veel waarde aan. Er is altijd een onderliggende motivatie waarom je werkgever het concurrentiebeding in stand wil laten. Als je beter kan inschatten waarom de werkgever het concurrentiebeding in stand wil laten, maakt dat gemakkelijker om je argumentatie daarop af te stemmen en een gezamenlijke oplossing te bereiken. Vraag je werkgever daarom altijd naar een onderbouwing van de reden waarom zij het concurrentiebeding in stand willen laten. 

Je onderhandelingspositie en daarmee de bereidheid van je werkgever om het concurrentiebeding te laten vervallen hangt af van verschillende omstandigheden, zoals:
 • Wie het initiatief heeft genomen om het dienstverband te beëindigen;
 • Hoe graag je werkgever van jou af wil;
 • De reden van het ontslag;
Argumenten om het concurrentiebeding in zijn geheel te laten vervallen

De volgende argumenten zou je kunnen gebruiken om het concurrentiebeding in zijn geheel te laten vervallen

 • Je werkgever heeft het initiatief genomen om jou te ontslaan. Het is daarom onredelijk om het concurrentiebeding na ontslag in stand te laten;
 • Het concurrentiebeding is zodanig ruim geformuleerd dat je daardoor niet meer in jouw vakgebied ergens anders zou kunnen gaan werken. Dit is onredelijk bezwarend;
 • Je hebt in je functie geen kennis opgedaan van bedrijfsgevoelige- en/of commerciële informatie waardoor je werkgever niet hoeft te vrezen voor benadeling.
 • En al zou je wel beschikken over bedrijfsgevoelige informatie, dan wordt de werkgever door het geheimhoudingsbeding al voldoende beschermd tegen het doorspelen van deze informatie;
tips voor een tegenvoorstel

Mocht het zo zijn dat je veel weerstand voelt bij de werkgever om het concurrentiebeding in zijn geheel te laten vervallen, zou je een tegenvoorstel kunnen doen waarbij:

 • Je werkgever een gelimiteerd aantal relaties en/of concurrenten aanwijst waarvoor een concurrentiebeding geldt, bijvoorbeeld 5 concurrenten en/of relaties.
 • De duur van het concurrentiebeding wordt beperkt naar een kortere periode.
 • De geografische reikwijdte wordt beperkt.

Heb je nog vragen of behoefte aan advies? Neem dan vrijblijvend contact met mij op!

Heb je hulp nodig bij ontslag? Laten we eens vrijblijvend kennismaken.

Ik help je graag verder, zodat je krijgt waar je recht op hebt. Je wil uiteindelijk niets liever dan met een gerust hart een handtekening kunnen zetten in de wetenschap dat alles goed geregeld is en jij er de beste deal voor jezelf hebt uitgehaald!

Juridisch advies ontslag